Lediga IT-jobb över medellön – AI, webbdesigner, supportjobb, nätverkstekniker, projektledare

Rätt personlighet viktigare än examen för IT-företag


IT-företag letar med ljus och lykta efter lämplig personal

Över 80 procent av alla IT-företag planerar att utöka sin personalstyrka i år. I ljuset av detta är det intressant att veta vad det är de söker och hur de värderar olika kunskaper och egenskaper. Enligt en undersökning av Skill/IT&Telekomföretagen om vad IT-företagen i Sverige efterfrågar framträder en mer eller mindre tydlig bild av vad man söker för typ av personal.

Bland annat uppger IT-företagen att de söker efter ingenjörer och civilingenjörer. Du kan alltså ha goda chanser, som ingenjör, att få jobba inom IT-branschen även om du inte har en IT-utbildning.

Samtidigt anställer fler och fler IT-företag folk direkt från gymnasiet. Man har inte längre råd att bara leta efter folk med akademisk examen. 46 procent av alla nyanställda inom IT-sektorn har ”endast” gymnasieexamen. Master-, Magister- och Kandidat-examen efterfrågas inte alls i någon stor utsträckning längre.

Rätt personlighet är viktigare än examen

Faktum är att trycket är så stort att hitta personal inom IT-branschen för närvarande att det inte ens anses helt nödvändigt att ta ut sin examen innan man påbörjar sin anställning. Goda referenser, ämneskunskaper (som man ju faktiskt kan tillskansa sig utan utbildning) och framförallt (som vi på IT-jobb-eu trycker stenhårt på) rätt personlighet anses viktigare än en uttagen examen! Man räknar för övrigt med att ett års arbetslivserfarenhet väger ungefär lika tungt som en examen.

Avslutningsvis kan nämnas att de viktigaste förmågorna som man anses tillgodogöra sig vid en utbildning är problemlösning, analytisk förmåga, teknisk kompetens och social kompetens.

Men som sagt, när det råder brist på folk blir den formella utbildningen mindre värd. Så har det alltid varit.